EFTA 1. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni

Eğitim ve Gelecek Teknolojileri Derneği – EFTA 1. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni

Tarih ve Karar Numarası: 18/05/2018 tarihli 6 sayılı karar numarası 

Değerli EFTA Üyesi;

 

Dernek yönetim kurulu tarafından 15/06/2018 Cuma saat 19:30’da dernek adresinde 1. Olağan Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda tüzükte belirtilen çağrı usullerinden dernek internet sitesinde duyuru ve üyelerin elektronik posta kanalları kullanılarak duyuru yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı takdirde ikinci toplantının 15/07/2018 Pazar saat 19:30’da dernek adresinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıdakilerden oluşacaktır. 

  • Katılımcı listesinin hazırlanması
  • Divan heyetinin seçilmesi
  • Açılış konuşmaları
  • Dernek faaliyetleri hakkında bilgi
  • Dernek organlarının seçimi
  • Dilek, temenniler, kapanış

İlginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim. 

Sinem ŞAHİN
EFTA Yönetim Kurulu Başkanı

Toplantı Adresi: 

Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:41 Kapı No:081 Bayraklı/İZMİR