EFTA 2. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni

Tarih ve Karar Numarası: 03.07.2021 tarihli 2021-6 sayılı karar numarası Değerli EFTA Üyesi; Dernek yönetim kurulu tarafından 30.07.2021 Cuma saat 19:30’da dernek adresinde 2. Olağan Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda tüzükte belirtilen çağrı usullerinden dernek internet sitesinde duyuru ve üyelerin elektronik posta kanalları kullanılarak duyuru yapılması kararlaştırılmıştır.…

Explore More

EFTA 1. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni

Eğitim ve Gelecek Teknolojileri Derneği – EFTA 1. Olağan Genel Kurul Çağrı Metni Tarih ve Karar Numarası: 18/05/2018 tarihli 6 sayılı karar numarası  Değerli EFTA Üyesi;   Dernek yönetim kurulu tarafından 15/06/2018 Cuma saat 19:30’da dernek adresinde 1. Olağan Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda tüzükte belirtilen çağrı…

Explore More

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde teknoloji kullanımı son yıllarda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biri oldu. Eğitim sistemi için olmazsa olmaz haline geldi. Çünkü artık bulunduğumuz çağ bunu gerektiriyor. Teknoloji, internet, elektronik cihazlar, multimedya cihazları gibi hızla gelişen ve günlük yaşantımızda sıklıkla kullanılması ister istemez eğitimi de etkiledi. Biz günlük hayattan daha çok eğitim yönünde değerlendirmek istiyorum. Teknoloji denilince…

Explore More

21. Yüzyıl Öğretmenleri için Web 2.0 Araçları

Web 2.0 araçlarının içinden seçilenler eğitimdeki kullanım alanları düşünülerek 8 temel başlıkta sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmayla, öğretmenlerin istedikleri amaç ve hedeflere uygun olarak istedikleri programlara kolayca ulaşmaları hedeflenmiştir. Yaptığımız sınıflandırmada bulunan web 2.0 araçlarının web’te benzerleri bulunabilmekte ya da daha farklı sınıflandırma grupları oluşturulabilmektedir (Crook vd., 2008; Conole & Alevizou, 2010).…

Explore More