Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde teknoloji kullanımı son yıllarda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biri oldu. Eğitim sistemi için olmazsa olmaz haline geldi. Çünkü artık bulunduğumuz çağ bunu gerektiriyor. Teknoloji, internet, elektronik cihazlar, multimedya cihazları gibi hızla gelişen ve günlük yaşantımızda sıklıkla kullanılması ister istemez eğitimi de etkiledi. Biz günlük hayattan daha çok eğitim yönünde değerlendirmek istiyorum. Teknoloji denilince çocuklara bilgisayarı öğretme, Google, Facebook gibi mecralara ulaşımını sağlamak değildir. Özelikle derslere entegre edilme konusunda oldukça önemlidir.  Bilinçli ve doğru kullanıldığı zaman her branş öğretmenin dersine entegre edebileceği geniş bir mecra. Bunun için de branş öğretmenlere rehberlik edebileceği eğitmenlerin olması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Okullarımızda bu konuda Bilişim öğretmenleri, diğer branş öğretmenlerimize rehberlik etmekte fakat son zamanlarda yaşanan atama sıkıntıları eğitimde teknoloji kullanımını oldukça olumsuz etkilemektedir.  Dev eğitim projesi olan F@TİH projesi bu alanda oldukça önemli. Yapılan araştırmalara göre de bu projenin çok fazla verimli olmadığı yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Sebep olarak alanında yetiştirilmiş, branş öğretmenlere rehber olacak Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine yeteri kadar norm verilmemesi olarak görülmüştür.

Özet olarak; Eğitimde bilişim teknolojilerini kullanmak için alanında yetiştirilmiş nitelikli bilişim öğretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü derslerde teknoloji kullanmak eski anlatım yöntemlerine göre farklı ve ilgi çekicidir. Bu sebeple çocuklar daha fazla derse adapte olurlar. Bunların yanı sıra 21.yüzyıl becerilerini de kazandırır.