Eğitim ve Gelecek Teknolojileri Derneği – EFTA, eğitim alanında günümüz ve gelecek teknolojilerinin kullanılarak eğitimde verimlilik, fırsat eşitliği ve kalitenin artırılması amacıyla çalışan bir sosyal girişimdir. İzmir’de kurulduk. Ulusal ve ulus ötesi alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Dünyadaki eğitimcilerin, eğitim alanındaki sorunlarına çözüm üretiyor, ihtiyaçlarını çözmek için teknolojiden yararlanmalarını teşvik ediyor ve bu konuda yeterlilik kazandırıcı faaliyetler yürütüyoruz.

Vizyonumuz

EFTA’nın vizyonu; tüm eğitimcilerin öğretme ve öğrenmedeki yenilikçi uygulamalara hızla adapte olması adına teknolojiyi kullanmaya ve öğrenicilere en büyük potansiyeline ulaşmalarını sağlamaya yeterli olmalarıdır.

Misyonumuz

EFTA, öğretmenleri ve öğrencileri yeniliklere adapte eder, uluslararası iyi uygulama transferi sağlar ve eğitim alanındaki sorunlara gelecek teknolojileri kullanarak çözümler arayan faaliyetler yürütür.