Yenilikçi Eğitim
Yenilikçi Gençler

Yenilikçi Eğitim Yenilikçi Gençler projesinin amacı; eğitim alanında çalışan kurumların ve gençlerin bir araya getirilerek iyi uygulamaları paylaşmak ve eğitim alanında iş birliği geliştirmektir. Proje, yenilikçi öğretim ve öğrenme metodolojileri ile ilgili bulguları, uzmanlık ve tecrübeleri paylaşmak için AB genelinden gençlik çalışanlarını, genç öğretmenleri, öğrencileri, araştırmacıları, uygulayıcıları ve proje yöneticilerini bir araya getirecektir.