Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde teknoloji kullanımı son yıllarda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biri oldu. Eğitim sistemi için olmazsa olmaz haline geldi. Çünkü artık bulunduğumuz çağ bunu gerektiriyor. Teknoloji, internet, elektronik cihazlar, multimedya cihazları gibi hızla gelişen ve günlük yaşantımızda sıklıkla kullanılması ister istemez eğitimi de etkiledi. Biz günlük hayattan daha çok eğitim yönünde değerlendirmek istiyorum. Teknoloji denilince…

Explore More

21. Yüzyıl Öğretmenleri için Web 2.0 Araçları

Web 2.0 araçlarının içinden seçilenler eğitimdeki kullanım alanları düşünülerek 8 temel başlıkta sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmayla, öğretmenlerin istedikleri amaç ve hedeflere uygun olarak istedikleri programlara kolayca ulaşmaları hedeflenmiştir. Yaptığımız sınıflandırmada bulunan web 2.0 araçlarının web’te benzerleri bulunabilmekte ya da daha farklı sınıflandırma grupları oluşturulabilmektedir (Crook vd., 2008; Conole & Alevizou, 2010).…

Explore More